Edirne Tesisat

EdirnePetek Temizlik


petek temizliği işlemlerini profesyonel olmayan kişiler ve tesisat cihazları bulunmayan kişiler yapamazlar. Yani evlerde petek temizliği işlemleri yapılamaz. Petek temizliği işlemleri için netlikle cihaz sistemleri ile hizmet veren ve profesyonel çalışma yöntemleri uygulayan tesisat firmalarının işlem uygulaması gerekmektedir. Aksi takdirde petek temizliği işlemi olmayacaktır. İnsanlar bazen peteklerin üst taraflarında yani ızgaraların altında olan kirlilik durumlarının temizlenmesi halinde petek temizliği yapılabileceğini sanmaktadır. Fakat peteklerde oluşan kirlilikler görünen yüzeylerde değil peteklerin iç kısımlarında görünmeyen yüzeylerde oluşmaktadır. Bu görünmeyen yüzeylere ise yalnız ve yalnız makine sistemleri ile ulaşılmaktadır. İnsanlar bazı durumlarda petekleri yerlerinden sökerek su ile yıkamakta ve petek temizliği işlemlerini yaptıklarını sanmaktadır. Bu şekilde yapılan işlemlerde Petek Temizleme sağlanamadığı gibi aynı zamanda hem peteklere zarar verilir hem de boş yere zaman kayıpları yaşanır. Sonuç olarak petek temizliği işlemlerinde petek yıkama makineleri, tazyikli su cihazları ve Petek Temizleme kimyasallarının kullanılması gerekmektedir. Peteklerin içinde oluşan kireç ve çamur birikintileri bir zaman sonra kayaç parçalarına ve balçık haline dönmektedir. Bu kayaç parçaları ve balçık birikintileri de peteklerin alt kısımlarına yani kombiden gelen ısı değerlerinin alındığı noktalara yapışmakta ve kombiden gelen ısı değerlerini alamamaktadır. Kombiden gelen ısı değerleri alınmayınca da peteklerin alt bölgeleri soğuk üst bölgelerinde ise hafif sıcaklıklar oluşmaktadır. Bu durum da ise ortamlar yeteri kadar ısınmamakta ve doğal gaz kullanımlarında fazlalık olmaktadır. Bu da maddi zararlara neden olmaktadır. Profesyonel Edirne Petek Temizliği tarafından yapılacak olan petek temizliği işlemleri ise şu şekillerde olacaktır.

Profesyonel hizmet sunan tesisat firmaları petek temizliği işlemlerinde petek yıkama makineleri, basınçlı su makineleri ve Petek Temizleme kimyasalları kullanmaktadır. Bu cihazların orijinal olması ise büyük önem arz etmektedir. Çünkü piyasada orijinal olmayan cihaz sistemleri ile hizmet veren tesisat firmaları bulunmaktadır. Orijinal olmayan cihaz sistemleri ile yapılan işlemlerde son derece yetersiz işlemler yapılmakta ve petek temizliğiişlemleri başarılı bir şekilde yapılamamaktadır.
Profesyonel hizmet veren tesisat firmaları petek temizliği işlemlerinde hiçbir şekilde petekleri yerlerinden sökmez ve ev ortamlarına asla kirlilik bulaştırmadan işlemleri halleder. petek temizliği işlemleri sırasında peteklerin yerlerinden sökülmemesi ve cihaz sistemlerinin kullanılması demek ise işlemlerin saatlik çalışma süreleri ile biteceği ve ev düzenlerinin bozulmayacağı anlamına gelmektedir.
Petek temizliği işlemlerinde ilk adım olarak peteklerin içine Avrupa kalitesinde üretilmiş ve yüksek kalitede fonksiyon gören kimyasal Petek Temizleme ilaçları atılır. Peteklerin içine atılan bu ilaçlar peteklerin içinde oluşan tüm kir ve kireç birikintilerini tutundukları yerlerden söker, parçalar ve temizlenmesi için uygun hale getirir.
petek temizleme kimyasallarının uygun hale getirdiği tüm pislikler petek yıkama makineleri ile peteklerin içerisinden çıkartılır ve petek yıkama makinelerinin haznelerinde toplanır. Ev sahipleri çıkan bu pislik artıklarını görebilir ve akıllarında hiçbir soru işareti kalmaz.
Petek temizleme makineleri ile petek temizliği işlemleri yapıldıktan sonra basınçlı su makineleri ile peteklerin içine su basılarak peteklerin içinde durulama yapılır ve temizlik garantili bir şekilde bitirilmiş olur.
Fakat profesyonel hizmet kalitesini benimsemiş olan tesisat firmaları yaptıkları işlemlerin etkin olması ve temizlik sürelerinin daha uzun süreler sürmesi için petek temizliği işlemlerinden sonra peteklerin içine petek koruyucu kimyasal ilaçlar uygularlar. Bu ilaçlar peteklerin kirlenme sürelerini geciktirir ve daha kaliteli bir temizlik işlemi uygulanmasını sağlar. Aynı zamanda da peteklerin içinde kireç ve pas oluşumunu da engelleyerek peteklerin kullanım ömürlerini uzatır.

Petek Temizliği Düşük Doğalgaz Faturalarının Gelmesini Sağlayacaktır

Radyatör temizleme işlemlerinde bu şekilde işlemleri sadece profesyonel tesisat firmaları uygulamaktadır. Petek temizliği işlemleri çok önemli ve yapılması zorunlu işlemler olduğu için petek temizliği işlemlerini her tesisat firması sunmaktadır. Fakat tesisat firmalarının sunduğu bu işlemlerde kalite farkları, garanti süresi farkları ve işlem bedeli farkları oluşmaktadır. Bu farkların oluşmasında en büyük etken ise tesisat firmalarının teknolojik alt yapılarıdır. Çünkü günümüzde hem tesisat teknolojileri ile hizmet veren tesisat firmaları olduğu gibi aynı şekilde bu cihaz sistemlerini kullanmadan işlem uygulayan tesisat firmaları da bulunmaktadır. Fakat cihaz sistemleri olmadan veya eksik cihaz sistemleri ile işlem uygulayan tesisat firmalarının yapığı işlemlerde tam anlamıyla başarı sağlanamamaktadır. Yapılan petek temizliği çalışmaları kısa süreli olmakta ve istenen ısı verimleri de alınamamaktadır. Piyasada işlem uygulayan tesisat firmalarından bir kısmı sadece tazyikli su makineleri ile peteklerin yıkanarak işlem uygulanabileceğini söylemektedir. Fakat bu işlemler son derece kalitesiz ve bu şekilde uygulanan işlemlerde istenen verim alınamamaktadır. Çünkü peteklerin içindeki kirlilik oluşturan pislikler ve artık maddeler tam anlamıyla temizlenememekte ve aynı şekilde sorun oluşturmaya devam etmektedir. Kaliteli ve profesyonel bir şekilde yapılacak olan petek temizliği işlemleri sonucunda peteklerde yüksek ısınma kaliteleri elde edilecektir ve elde edilen bu yüksek ısınma kalitesi iki yılı aşkın süre kendini koruyacaktır. En düşük kombi sıcaklık ayarında bile en yüksek ısınma kalitesi alınacaktır. Çünkü peteklerin içinde ısının yayılmasını engelleyen tüm artık maddeler yok edilmiş olacaktır. Petek temizliği işlemleri sayesinde peteklerde yüksek ısı verimleri oluşacağı gibi aynı şekilde doğal gaz fatura bedellerinde de önemli düşüşler yaşanacaktır. % 30 oranında yaşanan bu fatura düşüşü de ev ekonomisine oldukça katkı sağlayacak ve kar oluşturacak bir durumdur. Kabaca bir hesaplama yapıldığında petek temizliği işlemleri için ödenen ücretlerin aile bütçelerine kısa bir süre sonra geri kazandırıldığı görülmüş olacaktır. Ayrıca petek temizliği sonrasında iki yıl gibi bir süre içerisinde gelecek olan düşük doğal gaz faturaları petek temizliği için ödenen ücretlerden daha fazlasını aile bütçesine geri kazandırmış olacaktır. Az doğal gaz kullanımı aile bütçesine nasıl katkı sağlarsa ülke ekonomisini de aynı şekilde katkı sağlamaktadır. Çünkü bilindiği üzere ülkemizde doğal gaz yurt dışından alınmaktadır. Doğal gaz faturalarına ödenen ücretlerin bir kısmı da doğal gaz alınan ülkelere gitmektedir. Bu durumda da ülke ekonomisinden para çıkmakta ve ülke ekonomisi zarara uğramaktadır. Yani hem ev ekonomisi için hem de ülke ekonomisi için netlikle petek temizliği işlemleri yaptırılmalı ve doğal gaz kullanımlarında azalma sağlanmalıdır. Petek temizliği işlemleri maddi açıdan ve ısınma kalitesi açısından yarar sağladığı gibi çoğu açıdan da yarar sağlamaktadır. Öncelikle doğal gaz tesisat sistemlerinde su kaçağı gibi bir problem ile karşılaşılmaz. Çünkü kombi ve petekler arasında fonksiyon gören doğal gaz tesisatı rahatlıkla fonksiyonuni görebilir ve herhangi bir zorluk yaşamaz. Sonrasında ise kombilerin çalışma performanslarında bir düşüş yaşanmaz ve uzun süreler sorunsuz olarak kullanılabilir. Bu yüzden kaynaklı da Petek temizliği oldukça gerekli hatta zorunlu bir işlemdir.

Petekler Buz Gibi

‘kombiyi en yüksek derecede yakıyoruz fakat petekler buz gibi, bir türlü ısınmıyor’ bu cümle kış aylarının gelmesi ile beraber en fazla kullanılan cümlelerden biri olmaktadır. Peteklerin bu kadar soğuk olması ve ortamları yeteri kadar ısıtmamasının açıklanabilir bir tek sebebi vardır, o da peteklerin artık temizlenme dönemleri gelmiş demektir. Petek temizliği prosedürleri ile bu problemlerin üstesinden gelinebilecektir. Profesyonel tesisat firmaları ve uzman petek üreticileri peteklerin iki yılda bir temizlenmesi gerektiğini söylemektedir. Çünkü bu süreler içerisinde temizlenmeyen peteklerin bilhassa de alt bölgelerinde son derece yoğun artık madde birikintisi oluşacaktır. Peteklerin içinde kirliliğe neden olan bu artık maddeler ise genelde kireç tabakaları ve çamur birikintileri olmaktadır. Bu birikintiler yüzünden peteklerin yüzeylerinde ısı dağılımı doğru bir biçimde olmamakta ve petekler ortamı istendiği gibi ısıtamamaktadır.

petekler Temizlenmeli mi?

Petek Temizletmek İşe Yarar mı?

Kış aylarının gelmesi ve soğukların bastırması ile beraber peteklerde gerekli olan ısı sıcaklıklarını yakalayamayan kişilerin en fazla sorduğu sorulardan bir tanesi de petek temizletmek işe fayda mı? Sorusu olmaktadır. Öncelikle belirtmek gerekir ki şayet petekler yeterli oranda ısı vermiyorsa petek temizliği prosedürlerinden diğer yapacak hiçbir çalışma yoktur. Yani petek temizliği her zaman için işe fayda. Fakat burada bir problem ortaya çıkmaktadır. O da petek temizliği yapacak olan firmanın Petek Temizleme prosedürlerinde uygulayacağı çalışma teknikleridir. Çünkü tesisat firmaları petek temizliği prosedürlerinde birbirinden farklı çalışma biçimleri uyguladığı gibi birbirinden farklı malzemeler ile ve tesisat cihaz sistemleri ile çalışmalarını yürütmektedir.

PETEKLERİN ALTI SOĞUK

Peteklerin altı soğuk ise peteklerde ileri derecede kirlenme meydana gelmiş demektir. Uzun süreler peteklerin temizlenmemesi durumlarında peteklerin içinde kireç ve çamur birikintileri oluşur. Peteklerin iç kısımları sürekli olarak sıcak suya maruz kalmaktadır. Sıcak sular ise kireç oluşumunu oldukça ileri düzeylerde oluşturur. İki yılı geçkin süreler petek temizliği işlemlerinin yapılmaması demek ise peteklerin içinde biriken kireç birikintilerinin kayaç parçalarına dönmesi anlamına gelmektedir. Peteklerin içindeki çamur birikintileri ise bir süre sonra balçık birikintisi halini alır. Bunun sonucunda da kayaç parçaları ile balçık birikintileri peteklerin alt kısımlarına yapışarak peteklerin alt taraflarının oldukça soğuk olmasına neden olur. Peteklerin alt kısımları soğuk olurken üst kısımlarında da istenen sıcaklık değerlerine ulaşılamaz. Petekler kombiden gelen sıcaklık değerlerini yüzeylerine yayamayınca da ortamların ısıtılmasında etkisiz kalır.

PETEKLER ISITMIYOR

Petekler Isıtmıyor

Petekler Isıtmıyor

Petekler ısıtmıyor ise bunun tek sebebi peteklerin içerisinde oluşan artık pisliklerdir. İki yıl boyunca temizlenmeyen peteklerin içinde kireç ve çamur birikintileri oluşur. Bu artık pislikler bir müddet sonra kayaç parçaları ve balçık birikintileri halini alır ve peteklerin alt kısımlarına yapışarak bu alanların ısınmasının önüne geçer. Petekler kombiden gelen sıcaklık dşayetlerini bu alt kısımlardan alır ve yüzeyine yayarak ortama sıcaklık verir. Fakat bu alt kısımlar artık pisliklerin olması ise peteklerin ısı dşayetlerini tam anlamıyla almasının önüne geçer. Bu yüzden de peteklerin alt kısımlarında soğuk alanlar oluşurken orta ve üst kısımlarda ise istenen sıcaklık dşayetlerine ulaşılmaz ve oldukça kalitesiz bir ısınma durumu ortaya çıkar. Kış aylarında bu yolla bir problem ile karşılaşılması hem evlerin ısınma sorunları yaşayacağına işaret eder hem de yüksek ısınma masraflarının oluşacağına işaret eder. Peteklerde yeterince ısı dşayetleri oluşmayınca bunu havanın soğukluğuna ya da ısıtılmaya çalışılan alanın büyüklüğüne bağlamak yanlıştır. Petekler ısıtmıyor ise bunun tek ve geçerli sebebi vardır. O da peteklerin içindeki bu artık pisliklerdir. Petek temizliği yapılmaması sonucunda çoğu açıdan dezüstünlüklı durumlar yaşanmaktadır.

Petek temizliği işlemleri ile bu tür sorunlar ortadan kaldırılır ve peteklerin her bölgesinin ısı kalitesi aynı oranlara ulaşır. Yani peteklerin altı soğuk gibi bir durum giderilir. Peteklerin bir bölgesinin soğuk olması veya petek sıcaklığının yeterince olmaması demek ortamların sıcak olmamasının yanı sıra doğal gaz kullanımlarının da fazla olacağı anlamına gelmektedir. Doğal gaz kullanımlarının fazla olması ise yüksek doğal gaz faturalarına neden olacaktır. Bu durumun sonucunda ise hem kaliteli bir şekilde ısınılmayacağı gibi hem de yüksek doğal gaz faturaları oluşacaktır. Bu durumdan kurtulmanın tek çaresi ise petek temizliği işlemleridir. Öncelikle bildirmek gerekir ki petek temizliği netlikle kişilerin evlerde kendi başlarına yapacağı bir işlem değildir. İnsanlar internette petekleri kendim nasıl temizlerim gibi soruların cevaplarını aramaktalar. Fakat bu sorunun tek cevabı vardır. O cevap da kişiler netlikle petekleri kendileri temizleyemezler olacaktır. Petek temizliği tamamen profesyonel işlemler sonucunda ve cihazlı sistemler ile yapılacak olan işlemlerdir. Petek temizliği işlemlerinde hem mesleki bilgiler hem cihaz sistemleri hem de temizleme malzemeleri gerekmektedir. Peteklerin üstlerinden görülen tozlar veya pislik birikintilerinin temizlenmesi petek temizliği anlamına gelmez. Peteklerin asık kirli olan ve peteklerin sıcaklık kalitelerini düşüren kirlilikler peteklerin görünmeyen kısımlarında oluşmaktadır. Peteklerin bu görünmeyen kısımlarına ise yalnız cihaz sistemleri ile ulaşılmaktadır. Bir de şöyle bir durum var ki petek temizliği için ödenecek olan ücretlerin netlikle aile bütçelerinde gider olarak görülmemesi gerekmektedir. Çünkü petek temizliği için ödenecek olan ücretler bir süre sonra tekrar aile bütçelerine geri dönmektedir. Çünkü petek temizliği işlemleri sonrasında peteklerin ısı kaliteleri arttığı gibi doğal gaz fatura bedellerinde de düşüşler yaşanmaktadır. Petek temizliği işlemleri ile gelecek olan düşük doğal gaz faturaları iki yıl boyunca devam edecektir. Bu da demek oluyor kipetek temizliği için ödenecek olan ücretlerin kat be kat fazlası geri alınmış olacaktır. Peteklerin altı soğuk sorunu ile başvurduğunuz profesyonel tesisat firmalarının çalışma şekilleri ve petek temizliği aşamaları şu şekillerde olacaktır.

Petek temizliği işlemlerinde hizmet gösterecek olan profesyonel bir tesisat firması pete temizliği işlemlerinde ilk önce petek yıkama makineleri, tazyikli su makineleri ve petek temizleme kimyasal ilaçları kullanacaktır.
Petek temizliği işlemlerinde ilk önce peteklerin içine kaliteli kimyasal ilaçlar atılacaktır. Peteklerin içine atılan bu kimyasal petek temizleme ilaçları peteklerin içinde kirlilik oluşturan tüm artık maddeleri tutundukları yerlerden sökecek ve temizlenmesi için İdeal hale getirecektir. Peteklerin içine uygulanacak olan bu kimyasal petek temizleme ilaçlarının yüksek kalitede olması gerekir. Çünkü bu ilaçlar olmadan petek temizliği işlemlerinin yapılması biraz zorlaşır. Hatta imkânsızlaşır.
Petek temizliği işlemlerinde kullanılacak olan petek temizleme kimyasal ilaçlarının iki farklı kalite standardı bulunmaktadır. Bunlardan biri Avrupa kalitesinde üretilmiş olan petek temizleme kimyasal ilaçları olurken diğer de Çin malı kalitesi ile üretilmiş olan petek temizleme kimyasal ilaçları olmaktadır. Bu birbirinden farklı kalitedeki kimyasal petek temizleme ilaçlarının işlem güçleri de farklı olmaktadır.
Hizmet alınacak olan tesisat firmasının netlikle orijinal ve Avrupa kalitesinde üretilmiş olan petek temizlemekimyasal ilaçları kullanması gerekmektedir.
Petek temizliği işlemlerinde peteklerin içine atılan kimyasal ilaçların işlem süreleri 30 dakika civarında olmaktadır. Bu süre içerisinde peteklerin içindeki tüm pislikler temizlik işlemi için hazır olurlar.
Petek temizliği işlemlerinde kimyasal ilaçların temizlik için uygun hale getirdiği artık maddeler petek yıkama makineleri ile peteklerin içinden çıkartılır ve peteklerin içerisinde en ufak bir artık madde artıksı bile kalmaz.
Petek temizliği işlemlerinde bir sonraki aşamada ise tazyikli su makineleri devreye girmektedir. Tazyikli su makineleri ile peteklerin içine su püskürtülür ve tüm toz ve diğer kirlilik oluşturacak pislikler yok edilerek peteklerin içinde durulama yapılmış olur.
Petek temizliği işlemleri normal standartlarda yapılıp bitirildikten sonra profesyonel işlemler uygulayan tesisat firmaları işlem kalitelerini arttırmak ve peteklerin kirlenme sürelerini daha da uzun zaman Aralıklarına çekmek için peteklerin içine koruyucu kimyasal ilaçlar uygular.
Petek temizliği işlemleri sonrasında peteklerin içine uygulanacak olan koruyucu kimyasal ilaçları peteklerin içerisinde herhangi bir nedenden dolayı oluşacak olan pas ve kireç oluşumlarını önleyerek peteklerin kullanım sürelerinde önemli derecede artış sağlayacaktır.
Petek temizliği işlemlerinde hizmet verecek olan profesyonel tesisat firmaları işlemler sırasında netlikle ev ortamlarına kirlilik oluşturacak herhangi bir pislik bulaştırmaz.
Petek temizliği işlemleri kullanılan cihaz sistemleri sayesinde saatlik işlem sürelerinde biter ve bu işlemlerde asla petekler yerlerinden sökülmez. Bu şekil bir çalışma yöntemi sonucunda da ev düzenleri bozulmaz.

Kaliteli Bir Şekilde Yapılacak Olan Petek Temizliği İşlemleri İle Peteklerin Tüm Yüzeyi Yüksek Isı Değerlerine Kavuşacaktır

Peteklerin altı soğuk diye başvurulan profesyonel tesisat firmalarının uygulayacağı petek temizliği işlemleri bu şekillerde olacaktır. Bu şekillerde uygulanacak olan işlemler sonucunda ise çoğu avantajlı durum yaşanacaktır. Petek temizliği işlemleri sonucunda ilk önce peteklerin alt bölgelerinde herhangi bir soğuma sorunu kalmayacak ve peteklerin ısı kaliteleri en yüksek seviyelerine ulaşacaktır. Sonrasında ise yüksek gelen doğal gaz fatura bedellerinde önemli düşüşler yaşanacaktır. Çünkü en düşük kombi sıcaklık ayarlarında bile en yüksek kalitede ısı sağlanabilecektir. Yani kombi sıcaklık ayarları 40 dereceye ayarlandığı halde petekler, kombi 70 dereceye ayarlanmış gibi sıcaklık sağlayacaktır. Petek temizliği işlemleri ile ayrıca peteklerin kullanım ömürleri uzayacağı gibi doğal gaz tesisat sistemleri de sorunsuz olarak çalışacaktır. Peteklerden kaynaklı olan herhangi bir su kaçağı problemlerinin önüne geçilmiş olacaktır. Petek temizliği işlemleri ile aynı zamanda kombilerin çalışma performansları da arttırılmış olacak ve kombiden su damlıyor, kombi basıncı düşüyor, kombi sıcak su vermiyor gibi herhangi bir problem ile de karşılaşılmayacaktır. Fakat bir kez daha belirtmekte de yarar var ki bu avantajların hepsi sadece ama sadece kaliteli işlemler sonucunda ortaya çıkacaktır. Yani petek temizliği yapacak olan tesisat firmasıson sistem tesisat cihazları kullanıyor ise kullanılan petek temizleme kimyasal ilaçları Avrupa kalitesinde üretilmiş olan orijinal petek temizleme kimyasal ilaçları ise ve petek temizliği işlemlerinde hizmet veren personelin mesleki tecrübesi de yüksek ise petek temizliği işlemleri sonucunda tüm bu avantajlar sağlanmış olacaktır. Bu yüzden de petek temizliği işlemleri alınacak olan tesisat firmasına önceden bu soruların sorulması ve ona göre petek temizliği hizmeti alınması gerekmektedir.

kimyasal Petek Temizliği

Kimyasal petek temizliği prosedürleri oldukça üstünlük sağlayan ve ısınma kalitelerini en yükseğe taşıyan bir tesisat bakım prosedürü olmaktadır. Petek temizliği prosedürleri her iki yılda bir kesinlikle yapılmalıdır. Bu süre zarfında peteklerin temizlenmemesi demek hem ısınma kalitelerinde hem de doğal gaz faturalarında istenmeyen durumlar oluşturacaktır. Çünkü temiz olmayan peteklerde ısı kaliteleri en aza düşerken doğal gaz kullanımları en yukarıyalara çıkar. Yani petek temizliği prosedürlerinin olmaması demek ısınmadığınız halde yüksek fatura ödeyeceğiniz anlamına gelmektedir. Bu biçimde bir durum ise ev ekonomilerini sarsacağı gibi ortamların yeteri kadar ısınmaması sonucunda bilhassa de ufak çocuklarda ve yaşlı kişilerde hastalıklar meydana gelebilecektir. Kaliteli bir biçimde yapılacak olan petek temizliği prosedürleri sonucunda yüksek ısınma kalitelerine ulaşmak ve düşük doğal gaz fatura bedelleri ödemek mümkün hale gelecektir. Fakat petek temizliği prosedürlerinin kaliteli bir biçimde yapılması için ise netlikle cihaz sistemleri ile prosedür uygulayan ve oldukça profesyonel hizmetler sunan tesisat firmalarının tercih edilmesi gereklidir. Aksi durumlarda düşük doğal gaz fatura bedellerine ve yüksek sıcaklık kalitelerine erişilemeyecektir.

Mauris elit velit, lobortis sed interdum at, vestibulum vitae libero. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque iaculis ligula ut ipsum mattis viverra.

Apply Now

Kalorifer Temizliği Nasıl Yapılır?
Kullandığımız kalorifer petekleri belirli bir zaman sonra kirlenme yaşamaktadır. Bu kirlilik performansı ve verimi düşürücü etki yapar. Temizliği yapılmadığı zaman problemler yaşanabilmektedir. Kalorifer peteklerinin temizlenmesi ile ısınma maliyetleri ve hatta elektrik maliyetleri de azalacaktır. Kombi arızaları basit basit olmayacağı için uzun süre boyunca kullanmak mümkün ama kalorifer temizliği ortalama iki yılda bir temizlenmelidir. Kalorifer Petek Temizliği yapılırken petekler netlikle sökülmemelidir. Ayrıca peteklerin sökülmesine gerek de yoktur. Hem tesisatın temizliği hem de kalorifer Petek Temizliği yapılarak hoş bir yenileme prosedürü gerçekleştirilmiş olur. Firmamız kimyasal madde ve teknolojik donanımlı makinalar kullandığı için söküm yapılmadan güvenilir bir teknik kullanmaktayız. Sağlık açısından çoğu problem yaşanmaması için kalorifer peteklerinin temizlenmesi konusu ile ilgili biraz daha sağduyulu olmakta fayda vardır. Her işin önceliği sağlık ve güvenlik öğeleridır. Tüm müşterilerimize bu konuları dikkate alarak ve kişi sağlığını vurgulayarak yolumuza ilerlemekteyiz. Aynı zamanda firma olarak her tipte bulunan kalorifer petek temizleme prosedürünü yapıyoruz. Bu hususta profesyonel ekibimizle ihtiyacınız olan her an sizlere hizmet vermek bizim işimiz.

Hemen Ara